ING Kantoor Rik CaluDe VlasblommeImmo LVBStad KortrijkDeneckere Lieven - Dak -

OPMERKING :
Gebruik altijd de versies van op de site.
Oude versies worden niet verwerkt en teruggestuurd.

Aangezien wij de rekeningen van Apolloon moeten bijhouden per filiale, en wij met aparte budgetten wensen te werken, is belangrijk het correct filiale aan te duiden.

  • Het formulier kan gedownload worden in Excel of Pdf. Excel laat toe dit via PC in te vullen.
  • Bovenaan steeds aanduiden voor welke filiale de kost bestemd is
  • De kosten noteren in de kolom van de juiste bestemming
  • In de andere kosten kunnen rubrieken toegevoegd worden
  • Ter verduidelijking kan steeds een toelichting gegeven worden
  • Indien verstuurd via mail, naam onderaan toevoegen i.p.v. handtekening
  • Rechtvaardiging verplaatsingskosten (eigen wagen of openbaar vervoer) in te vullen op pag. 2
  • Opsturen naar .

Excel / Pdf